Nödvändigt med en radonmätning

Oavsett om man bor i ett hus eller i en lägenhet så kan det finnas stora risker i bostaden som man inte är medveten om. Det vill säga, det kan finnas farliga ämnen som man varken ser eller kan lukta sig till och där man måste genomföra mätningar för att upptäcka. Ett typisk sådant ämne kallas radon och det är också det som visat sig vara det största problemet i Sverige.

Från Strålsäkerhetsmyndigheten finns en uppskattning om att det i Sverige finns närmare 400.000 hus och fastigheter som har för höga halter av radon i sig; av dessa är ca 40.000 upptäckta och endast 25.000 åtgärdade. Det finns således all anledning att ta frågan på allvar om man ser till dessa oroväckande siffror.

Först och främst här dock, vad är radon och vilken skada kan detta ämne ge? Radon är ett grundämne som finns i naturen och som och som då atomkärnorna faller sönder bildar en ädelgas. Då denna gas i sin tur faller isär så bildas radondöttrar och dessa fastnar sedan på damm som vi andas ner i våra lungor. Ser man radon ur detta perspektiv så kanske det inte låter så farligt, men – radon är faktiskt näst efter tobak den vanligaste orsaken till lungcancer och det är också av den anledningen som man måste se till att åtgärda sin fastighet eller sitt hus för att ta reda på hur halterna ser ut.

Tidpunkten för en radonmätning viktig

I stort sett så kan varje hus där en radonmätning inte genomförts alltså var en potentiell – långdragen – dödsfälla som inte går att upptäcka med hjälp av sina egna sinnen. Rekommenderade halter gällande radon bör inte överstiga 200 bq/kubikmeter och och en radonmätning bör pågå i minst två månader för att få fram ett trovärdigt resultat; detta då värdena pendlar och skiljer sig markant från dygn till dygn.

Tidpunkten för en radonmätning ska ske under den så kallade eldningsperioden – mellan första oktober och 30 april – och detta för att de blir mest pålitliga då. Om vi här säger att du ska köpa ett hus i Stockholm där ingen radonmätning genomförts – vågar du göra det eller måste du avvakta två månader innan ett resultat visar att bostaden ligger på en lämplig nivå i sin radonhalt?

Nej, det behöver du inte göra. Det går att genomföra en snabbare radonmätning, men då blir inte resultatet lika säkert som vid den längre. Du får dock klara indikationer som du kan basera ditt beslut om att köpa- eller avstå huset i Stockholm i fråga.

Radonmätning i en fastighet i Stockholm

För att genomföra en radonmätning i en fastighet så kontaktar man ett ackrediterat laboratorium som agerar efter följande. Man koncentrerar sig på följande vid en radonmätning i en vanlig fastighet och detta oavsett om den ligger i Stockholm, Göteborg eller Kiruna.

• Lägenhet med direktkontakt med marken – det vill säga där ingen källare finns.
• En lägenhet per högre plan
• Lägenheter som ligger i nära anslutning till hiss- eller ett ventilationsschakt

Dessa lägenheter kommer att få en liten dosa – inte större än en puck – placerad någonstans under två månader. En radonmätning är således ingenting som påverkar levernet – det gör däremot en utebliven sådan. Lungcancer är verkligen inte att leka med.

Läs mer om hur en professionell radonmätning går till här

Vem får vårdnaden om barnen?

Ser man till en skilsmässa så handlar det om en stor känslomässig prövning i sig och om det finns barn så kan man tillägga att prövningen blir än större. Det som många inte tänker på vid en skilsmässa är att barnen ofta kan ta denna som något som är deras fel. Det vill säga; ett barn kan missuppfatta saker och ting, göra egna tolkningar och dra felaktiga slutsatser kring varför en skilsmässa mellan föräldrarna sker.

Det här är något som man som förälder måste försöka förhindra och av den anledningen så gäller det att vara öppen och transparent kring anledningarna. Man får även i många fall luta sig åt det mer professionella hållet här – det vill säga; man anlitar en barnpsykolog som på ett pedagogiskt sätt förklarar varför mamma och pappa ska skilja sig. Det här är det viktigaste vid en skilsmässa där barn är inblandade, att föräldrarna för en stund försöker agera vuxet och lägga bort de yviga gesterna och de stora orden så fort barnet är närvarande.

Steg nummer två handlar om att man kommer överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen och här behöver man ofta inte göra någonting; den gemensamma vårdnaden fortsätter som vanligt men med skillnaden att barnen kommer att bo på olika håll under olika perioder. Detta är något som också rekommenderas. Har man gemensamma barn så har också – även efter en skilsmässa – ett delat ansvar.

Ensam vårdnad vid kriminalitet

Men – i vissa tillfällen och vid en del skilsmässor så inträffar ett annat scenario och detta enligt följande: den ena föräldern anser att den andre är olämplig som vårdnadshavare och ansöker därför om ensam vårdnad. Motsätter sig den andre parten denna stämning – som ansökan kallas – om ensam vårdnad så har en vårdnadstvist tagit form.

En vårdnadstvist är något som absolut och i det längsta ska försöka undvikas och detta av ovan nämnda skäl. Ett barn har svårt nog vid en skilsmässa och om dessutom en förälder ansöker om ensam vårdnad – ja, då blir också barnens svårigheter att hantera skilsmässan svårare.

Här ska man också veta att Sverige har detta som utgångspunkt vid en vårdnadstvist och man ser alltid att ensam vårdnad tilldöms endast i nödfall. Är den ena förälder missbrukare, gravt psykiskt sjuk, pedofil, våldsam eller yrkeskriminell så är dennes hemmiljö inget för ett barn och då brukar man se till att den andre föräldern får ensam vårdnad.

I ”vanliga” fall så blir ofta delad vårdnad resultatet och detta även utan att det går så långt som till Tingsrätten. De flesta oegentligheter gällande vårdnaden om barnen vid en skilsmässa går nämligen att lösa genom ett så kallat samarbetssamtal. Vid ett sådant så får föräldrarna sätta sig vid några tillfällen och samtala med utbildade personer från Socialtjänsten för att kunna nå en lösning.

Detta samarbetssamtal brukar falla förvånansvärt väl ut och de flesta stämningar om ensam vårdnad brukar dras tillbaka efter några sådana samtal. Föräldrarna brukar nämligen där och då komma underfund med att det handlar om barnens bästa.

Skulle det gå så långt som till en vårdnadstvist hittar du värdefull information om hur du bör förbereda dig här

Ett bra pooltak ger din pool längre livslängd

Att äga en pool i Sverige ställer lite annorlunda krav på skötsel och skydd om man jämför med andra länder. Vårt nordiska klimat – varma somrar och iskalla vintrar – gör att man måste sköta om sin pool på ett helt annat sätt. Där man i varmare länder kan låta sin pool vara mer självgående så måste man i Sverige under vintern se till att kylan inte fördärvar poolen i fråga. Det här gör man genom att investera i ett riktigt pooltak.

Många tänker då man nämner pooltak på en lösning där skydd endast ges uppifrån – det vill säga mot regn och snö; men pooltak är något som faktiskt skyddar även från sidorna. Om man på ett enkelt sätt ska förklara hur ett pooltak se ut så kan man jämföra det med en slags ostkupa som omsluter poolen. En isolerad sådan som alltså skyddar även mot de kallaste vinterdagarna där temperaturen kryper ned mot minus 20.

Kort sagt – ska man installera en pool på sin tomt i Sverige så måste man även investera i ett pooltak. Annars kommer livslängden för poolen i fråga bli ytterst begränsad.

Pooltak som skydd

Nu ska man även väga in andra fördelar med ett tak till poolen. Som exempel på detta kan vi säga att en familj just investerat i en pool och där man har tre stycken barn som gärna simmar och leker i denna. Barnen i fråga är väldigt små och får inte vistas i poolen utan föräldrarnas uppsikt och detta då olycksrisken – helt enkelt – är för hög. Då föräldrarna inte kan vara på sin vakt under dygnets alla timmar så investerar man istället i ett pooltak som man låser då poolen inte används. På det här enkla sättet så kan man förhindra att barnen råkar ut för olyckor och man kan som förälder slappna av och slippa oron som kombinationen pool och små barn annars kan ge.

Hitta rätt modell

En vanlig missuppfatting gällande pooltak är att de förfular intrycket av poolen och tomten där denna är placerad. Det här också med viss rätt – åtminstone om man ser till hur gårdagens modeller såg ut. Pooltak förr gjordes nämligen enbart i syfte att skydda och där lämnades således ingen kraft åt det rent estetiska, något som alltså kommit att ändras.

Dagens modeller är både snygga, lyxiga och prisvärda – utan att de för den saken skulle ger avkall på skyddet. Det som dessutom är bra är att dagens pooltak är lätta att sköta och hantera.

Man får alltså – för en rimlig summa – ett vackert skydd för sin pool och som inte på något sätt gör att omgivningen förfulas. Vilken modell man sedan väljer är lite upp till sin egen personliga smak och budget.

Modeller finns för de flesta typer av pooler och prisspannet varierar beroende på hur exklusivt pooltak man vill ha. Huvudsaken är att man väljer ett då detta garanterar att man har en pool att njuta av under en lång, lång tid framöver.

Inredning med glas blir vanligare

Då man talar om olika inredningstrender så ska man först och främst säga att rekommendationen är att man försöker hålla sig till sin egen stil. Med detta menar vi att många har för lätt att hänge sig till det som för tillfället är på tapeten och att det här blir väldigt kostsamt i längden. Att renovera sitt hem kostar pengar och om man är väldigt mån om att följa med trender så kommer också plånboken att ta skada. Vi säger naturligtvis inte här att det är något fel att bygga om och försköna sitt hem; det vi menar är istället att man istället för att totalt gör om kan förlita sig på de små detaljerna som inte kostar lika mycket pengar. det vill säga; man skapar en trygg grund och bas i sitt hem som man sedan utgår ifrån.

Ett typisk exempel på detta är att man målar sin interiör vit och därefter hänger tavlor, speglar, matchar med mattor och hyllor som färgklick till hemmet. Detta istället för att tapetsera om eller helt måla en vägg bara för att det är populärt med en viss nyans eller färg. Med detta sagt så kan man dock kola lite på trender som råder för tillfället och här är det speciellt en som vi fastnat för och som sticker ut lite extra – glas.

Fler och fler privatpersoner har börjat inreda med glas och denna tanke är något som man hämtat från olika kontorslandskap. I kontor så har man länge skapat skiljeväggar av glas och man har gjort detta som en slags medveten synvilla – man får ett rum att skärmas av, men utan att det tappar i storlek.

Exakt den tankegången använder man numera också i hem och detta kanske speciellt i Stockholm där bostäderna generellt sett är lite mindre än vad de är i övriga landet. Att exempelvis sätta upp en avskärmande vägg mellan kök och vardagsrum – utan att man känner sig instängd – är helt enkelt ett billigt och bra sätt att lura ögat och få sin bostad luftigare. Även i andra rum har man sett en ökning av glas som material och här tänker vi främst på badrummet där en annan variant börjat användas; nämligen frostat glas. Hur använder man då frostat glas och vilken nytta gör ett sådant?

Frostat glas ger rymd och är fräscht

Om man tänker sig skillnaden mellan en duschvägg som är gjord av frostat glas och en som är kaklad så är denna enorm och detta till den förstnämndas fördel. Att man genom frostat glas får en mer luftig känsla då man  duschar – utan att någon för den saken skull kan se in- är något som verkligen fler borde prova – frost mot insyn är ett utmärkt koncept. En glaslösning i badrummet är billig, den är snygg och det är något som verkligen kommer att hålla – sett ur ett inredningsperspektiv – över en lång tid. Ska man investera och vill följa med i en av de nya trenderna så är verkligen inte glas som material någon dum idé – oavsett om det är frostat som i badrummet eller om det är en skiljevägg mellan två rum.

Viktigt att tänka på vid en flyttstädning

Det moment om många upplever som det jobbigaste med en flytt är flyttstädningen. Detta också av förklarliga skäl; att man dels måste göra detta som absolut sist och att man i och detta är trött är två anledningar och om man dessutom adderar att jobbet med en flyttstädning dessutom måste vara både grundlig och omfattande – ja, då förstår man också varför den i många fall uteblir. Här ska man dock inte förväxla ordet förstå med att det är accepterat att strunta i att städa – det är det absolut inte. Man måste se till att städa innan man flyttar och man gör detta för att underlätta för de som ska flytta in. Av samma anledning som man själv förväntar sig att kunna installera sig direkt i ett nytt boende så gör också andra det – och där kommer alltså en flyttstädning in i bilden.

Det handlar i många fall enbart om dålig planering och att man underskattar denna del av flytten; allt annat har man bra koll på – man har packat sina saker, man har fixat med ett lämpligt fordon och man har kontaktat både vänner och bekanta som bärhjälp – men flyttstädningen är något som man rycker på axlarna åt och tycker att den kommer att sköta sig av sig själv. Det är också det tänket som gör att man inte klarar av att genomföra den.

Om vi här ska tipsa om hur man kan ändra detta och sköta sin flyttstädning lite bättre så kan vi ge två stycken råd. Nummer ett är att man planerar på ett bättre sätt och avsätter mycket tid för denna detalj.

Ska du exempelvis flytta från en bostad i Västerås så måste du först och främst vara medveten om vad som ska genomföras innan du påbörjar en flyttstädning. Detta för att du på ett bättre sätt ska kunna disponera den tid du har till förfogande. Vad är det då som ingår i denna flyttstädning i Västerås? Ja, vi kan nedan – för bättre förståelse kring omfattningen – rada upp några punkter som definitivt måste skötas vid en flyttstädning.

• Köket måste städas grundligt. Här ingår att spis rengörs – även bakom – samt att kyl och frys städas noggrant. Utöver det ska alla ytor torkas av och skåp likaså.
• Badrummet ska städas enligt samma devis. Viktigt är är att man inte glömmer att rengöra avloppsrör- och brunnar. Detsamma gäller då man gör rent kaklet och att man verkligen tar bort alla spår av kalk och smuts som fastnat där.
• Golven i hela lägenheten ska dammsugas och torkas.
• Samtliga garderober ska vara tömda och grundlig rengjorda.
• Fönstren ska putsas och rengöras invändigt. Tänk på att det handlar om fyra ytor på varje fönster!

Där hade vi alltså de kritiska och nödvändiga moment som måste skötas vid denna flyttstädning i Västerås och som man kan se så är det många detaljer som samtliga tar lång tid att genomföra. Mer om vad som ingår i en flyttstädning

Vårt andra tips i hur man tar hand om sin flyttstädning då? Ja, här handlar det om att man anlitar en städfirma och betalar några extra kronor för detta. Det kan det vara värt i slutändan. En flytt handlar om en nystart och att komma på plats i en ny bostad – genom professionell hjälp med flyttstädningen så sker detta både snabbare och smidigare.

Barnkalas på ett lekland är toppen

Väldigt många föräldrar i Stockholm upplever problem då det kommer till att ordna med kalas för sina barn; detta av rent utrymmesskäl. Kort sagt; väldigt många familjer i Stockholm har en begränsad yta där de bor – man bor i mindre lägenheter där än vad man gör i övriga delar av landet – och att då bjuda in samtliga kompisar som barnet har vid dennes födelsedag blir väldigt svårt och för att inte säga omöjligt. I många fall kan man lösa detta genom att man i god tid lånar en föreningslokal som bostadsrättsföreningen tillhandahåller och i vissa fall så kan även vädret tillåta att man arrangerar barnkalaset under bar himmel. Både dessa lösningar har dock negativa sidor.

Att låna en föreningslokal innebär att det inte finns lika mycket leksaker och att ytan är både steril och tråkig i många fall. Värdet nämnde vi ovan och det är den klara negativa sidan av att anordna ett barnkalas utomhus. Det finns dock en lösning som väldigt många har börjat använda sig av i Stockholm och detta är att man söker sig till ett lekland för barnkalaset. Ett lekland är nämligen perfekt för just barnkalas och detta både sett ur barnens synvinkel och ur föräldrarnas perspektiv. Varför?

Jo, vi kan nedan rada upp några punkter som förklarar fördelarna som finns i att man som förälder i Stockholm använder sig av ett lekland då barnet fyller år och man ska ordna ett oförglömligt kalas.

• Spännande äventyr. Ett lekland har allt som ett barn behöver. Man har klätterväggar, man har rutschkanor, man har spännande problem som kräver utmaningar… kort sagt; ett lekland ger barnen en massa utmaningar som verkligen sätter fart på fantasin.
• Tårta ingår. Bokar man in ett barnkalas på ett lekland i Stockholm så ingår även tårta och dryck i inträdet. Som förälder slipper man således ordna med detta och man slipper framförallt att diska efteråt – något som naturligtvis är väldigt skönt om det är många kompisar bjudna.
• Utbildad personal och säkerhet. Som förälder behöver man inte vara mer engagerad än att man deltar. Det vill säga – på ett lekland så är det istället personalen som ser till att barnen aktivera och man behöver heller inte vara orolig att någon gör sig illa. Samtliga lekland som finns har väldigt hög säkerhet och genomgår löpande kontroller så att allting fungerar.
• Tid för annat. Om man ser detta helt ur föräldrarnas perspektiv så får man tid över till att lära känna varandra – något som kan vara svårt i Stockholm på grund av avstånden. Det vill säga; man får tid att sitta ner, dricka en kopp kaffe och diskutera med andra föräldrar – något som är av stort värde om mans er till framtiden.
• Skoj och glatt humör. Naturligtvis den viktigaste punkten. Att barnen kommer att få en väldigt rolig stund råder det inga som helst tvivel om och det enda tipset man kan ge gällande detta är: se till att vara på leklandet i god tid. Risken finns att barnen vill stanna längre tid än vad ni från början planerat.

Här finns ett populärt lekland i Stockholm som anordnar barnkalas: http://www.lekobusstockholm.se/.

Barnen först vid en vårdnadstvist

Ibland så slutar ett giftermål med att de både parterna av olika anledningar inte kommer överens och att de därför beslutar sig för att genomföra en skilsmässa. Detta är ingenting som ska ses på ett speciellt sätt – ibland så inser två stycken vuxna människor att deras liv inte går att synkronisera på samma sätt som de från början trott. Vi lägger alltså inga värderingar i detta.

Det som dock är viktigt att tänka på vid varje skilsmässa är att denna ska genomföras på ett så rent och vuxet sätt som möjligt – och detta speciellt om det finns barn inblandande. Läs mer om detta här.

Vid en skilsmässa så ska man besluta om hur vårdnaden av barnen ska komma att se ut i framtiden och här kan man se att de allra flesta slutar med att gemensam sådan – att föräldrarna beslutar sig för att barnen exempelvis bor varannan vecka hos mamman och den andra veckan hos pappan. Det som kan försvåra är om exempelvis mamman väljer att flytta till en annan stad eller något dylikt; då brukar processen kring vårdnaden bli lite mer svårlöst och i vissa fall slutar detta med vårdnadstvist.

En vårdnadstvist handlar om vilken av föräldrarna som ska ha vårdnaden, eller om hur vårdnaden ska se ut. Det man ska veta är att man till varje pris som förälder ska försöka undvika att hamna i sådan – i det stora hela så hamnar nämligen alltid barnen i kläm och detta oavsett vilken ålder de befinner sig i. Det är – helt enkelt – tufft och svårt för ett barn att se sina föräldrar skiljas och om de dessutom inte kan komma överens efteråt utan påbörjar processen med en vårdnadstvist, ja – då blir bördan än mer påtaglig och tung.

Barn förstår mer än vad man tror och vid en vårdnadstvist så är det också väldigt lätt att de misstolkar allting – ett barn kan lätt få för sig att föräldrarna bråkar för att ingen vill ha vårdnaden snarare än tvärtom; en vantolkning som kan sätta djupa sår som följer barnet genom resten av livet.

Det som man som förälder ska göra för att undvika en vårdnadstvist är att man kan anmäla sig till ett så kallat samarbetssamtal och om vi nedan förklarar vad ett sådant är och vad det innebär så blir det lite enklare att hänga med i resonemanget.

Lös problemen med ett samarbetssamtal

Enligt Sveriges lag så är varje kommun tvungen att erbjuda föräldrar hjälp vid en skilsmässa och för att undvika en vårdnadstvist. Detta i form av ett samarbetssamtal som sker mellan föräldrarna och med en professionell representant som försöker medla mellan dessa. Medla är egentligen ett starkt ord – det handlar mer om att vara ett slags stöd som – utan att ta ställning – försöker få de båda parterna att inleda ett samtal om hur den framtida vårdnaden ska se ut.

Det här kan låta aningen vagt, men i de flesta fall så är det exakt detta som krävs. Ett par samtal i lugn och ro, i en neutral miljö och med en objektiv person närvarade – många vårdnadstvister har undvikits tack vare ett samarbetssamtal.